DE MYCOFIEL: VOORWOORD

Het boek ‘De Mycofiel’ is geschreven vanuit het vertrekpunt van een filmscenario.
Het is de bedoeling om de lezer mee te nemen in een boeiend en intrigerend verhaal van fictie en intrige om zodoende vermaak te geven.

Het is alsof de lezer zich in een comfortabele cinemazetel nestelt, waarna de film begint.
Het gevoel dat ik met dit boek wil overbrengen is dat de lezer als het ware een visueel avontuur beleeft, vol met wendingen en vraagtekens, en af en toe van de popcorn eet.

Het boek ‘De Mycofiel’ is een boek dat grensverleggend is omwille van de aparte creatieve schrijf- en illustratiestijl en de wijze waarop de lezer als het ware meegesleept wordt in de wereld van protagonist Jack Riesling.

Dit verhaal laat het idee open aan de lezer wat hij, zij of hen zou doen in de plaats van Jack Riesling: toegeven aan hebzucht of berusten in wat je al bent of bezit. Een hedendaags dilemma.

In deze contemporaine consumptie-wereld van ‘meer is de norm’ is het boek ‘De Mycofiel’ een beschrijving van de wijze waarop enkele individuen de touwtjes mondiaal in handen willen nemen. Een gegeven dat actueel is. Weliswaar worden in dit boek door fantasie en fictie andere instrumenten gebruikt.

De verschillende personages hebben allen hun eigen drijfveer in dit literair opus en desondanks ieder een gemeenschappelijk belang.

Ik dank het universum dat mij de inspiratie heeft gegeven om dit boek te schrijven. Als debuutschrijver was het voor mij een onweerlegbare drang dat ingevuld moest worden: verbeeldingskracht omzetten in woord (het onzichtbare wordt zichtbaar).

Ik ben dan ook dankbaar dat ik vlot aan dit stuk heb kunnen werken en de ideeën die ik continu uit het niets kreeg op het moment dat ik aan het schrijven was.

Het zou me erg veel plezier doen wanneer de lezer het verhaal en de schrijfstijl zou waarderen.

In dat opzicht dank ik dan ook de gebruiker op voorhand voor de tijd en belangstelling voor dit boek.
‘De Mycofiel’ is een ‘MBook’ (Movie Book).

Door het gebruik van consistente, coherente en veelvuldige suggestieve illustraties draagt deze leestechniek actief bij tot het verbeeldingsvermogen van de lezer.

Carl Vermeulen
Auteur

DE MYCOFIEL: SLOTWOORD

Het boek ‘De Mycofiel’ of paddenstoelliefhebber is een boek geschreven om de lezer mee te nemen in het avontuur van protagonist Jack Riesling.

Het boek beschrijft voor een stuk een fragment uit het leven van dit boeiende personage dat ondanks alles al bereikt te hebben, geconfronteerd wordt met het dilemma tussen hebzucht en de ethiek van menselijke harmonie.

Jack Riesling is een man met vele talenten en hij heeft deze op een intelligente wijze kunnen verzilveren. Zijn successen zijn vooral het resultaat van zijn onuitputtelijke verfrissende creativiteit, volharding en focus.

Jack Riesling is een winner.

Enkel: het talent, dat hij wel degelijk als artiest en kunstschilder bezit, kan hij niet waarmaken in de kunstwereld. Ondanks zijn vele pogingen, raken zijn schilderijen amper verkocht.

Tot hij op een dag zeer toevallig de zwam ‘Binonotus Phalloides’ op zijn domein ontdekt. Deze al eeuwenlang uitgestorven paddenstoel, gekend uit de Maya periode, die nergens in de huidige wereld meer te vinden is, blijkt magische krachten te bezitten.

Dit wordt het begin van een hallucinant, geweldig en interessant avontuur.

Jack Riesling ontdekt de oneindige mogelijkheden van deze unieke paddenstoel en weet zo zijn ultieme droom waar te maken, namelijk: een kunstenaar worden van wereldformaat.

Jack’s leven wordt plots ‘universeel.’ Niet enkel in het kunstdomein springt hij naar een hoog niveau, maar ook op andere terreinen maakt hij het waar.

Echter, is niet alleen Jack op de hoogte van de betoverende kracht van de ‘Binonotus Phalloides’. Er zijn kapers op de markt die met slechte bedoelingen de magische formule van de zwam willen bemachtigen.

Dit brengt ons naar een thriller vol intriges, spanningen, romantiek, geweld en de vraag wie uiteindelijk het spel gaat winnen.

‘De Mycofiel’ is een thriller die de lezer meesleept in een amuserend spel van fictie en waarheid.

Carl Vermeulen debuteert met deze roman en toont door zijn inventiviteit en creativiteit dat het boek potentieel heeft van een klassieker.

Een boek dat verrassend inspireert en creatief durft te animeren. Geschreven en geïllustreerd in de vorm van een filmscenario.

Carl Vermeulen auteur

CARL VERMEULEN

Ondernemer, X-sporter, Auteur,
Uitgever, Kunstschilder, Artist.
Intellectueel, Filosoof, Avant-gardist,
Mind-power Mentor.

Magic Mushroom, Art Adventure, Film Narrative